Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Råde kirke

Råde kirke

Råde kirke ligger i Råde sokn i Vestre Borgesyssel prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1185. Kirken har langplan og 230 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet. 
Arkitekt: ukjent. 

Råde kirke ligger på raet mellom Vansjø i nord og Skinnerflo i sør, med storslått utsyn mot sør og vest. Kirken er én av flere middelalderkirker i stein i området og stammer trolig fra 1100-tallet. (Kirkens 800-årsjubileum ble feiret 1985.) Det har vært tre kirker i Råde. I dag er bare Råde og Tomb kirker tilbake. Den tredje var Tesala.
800 år gammel
 
Gjennom omlag 800 år er det skjedd store endringer med selve kirkehuset. Dette skyldes bl. a. en brann sent på 1500-tallet, omfattende hovedreparasjon/restaurering i periodene 1630-40 og 1860-62, og endelig en siste restaurering fra 1957-60 som ga kirken den form og det innhold vi møter i dag.
Ved restaureringen i 1860 skjedde store endringer. Små rundbuevinduer ble skiftet ut med store vinduer med spissbue både i nord- og sørveggen.
Samtidig ble også korbuen endret fra rund- til spissbue. Ved siste restaurering (1960) kom rundbuene igjen på plass både i vinduer og koråpning, og de store vinduene på sørsiden ble murt igjen. Det ble også satt inn et større rundbuevindu i sørveggen i koret. Det kan ellers nevnes at det samtidig i nordveggen ble satt inn tre større rektangulære vinduer som bryter med opprinnelig stil, men som gir mer lys i kirkerommet.
Av innvendige detaljer kan nevnes at galleriene langs langveggene i kirken ble fjernet ved siste restaurering og at skipet igjen fikk bjelketak


Del denne artikkel på e-post