Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Råde kirke inventar

Råde kirke inventar

Bilder og tekst om inventar i Råde kirke.Prekestol og døpefont

Stammer fra restaureringen i 1960.

Altertavlen

Er fra 1638 og er laget i eikeplanker av Knud Billedsnider. På nederste del av tavlen finner vi
Christopher Urnes og Sophie Lindenovs våpen. Disse finner vi også på veggfeltet over klokkerstolen til venstre i koret. Urnes var stattholder på den tid altertavlen ble bygget. Altertavlen har et øvre, mindre billedfelt med Jesu himmelfart som motiv. Opprinnelig var motivet oppstandelsen, med Kristus med seiersfanen i venstre hånd, men dette er altså blitt overmalt. Altertavlens hovedbilde har innstiftelsen av nattverden som motiv og er malt av Thomas Blix i 1725. Diverse overmalinger er blitt gjort gjennom tidene, men ved restaureringen i 1960 ble altså det opprinnelige bildet avdekket.Rituelle kar og lysestaker

Disse er av svært forskjellig alder. Alterkalk, oblateske og to alterstaker har monogrammet
til Brockenhuus-Lützow-familien som eide Tomb herregård på 1700-
tallet og dermed også kirkene. Videre er dåpsfatet i messing sansynligvis fra
senmiddelalderen, dvs. omkring år 1500.

Fatet har et billedfelt i bunnen som viser Adam og Eva i paradis. Øvrige gjenstander
som vinkanne, syvarmede lysestaker, dåpskanne og kollektskål er stort sett fra tiden
rundt siste restaurering (1957-1960).

Seks brudestoler

I gyllenlær med utskjæringer fra 1949, og to stoler (sannsynligvis skriftestoler) med skinntrekk og utskjæringer fra 1700-tallet.

2 kirkeklokker

Fra 1625 (stor) og 1766 (liten). Den minste har bl.a. innskriften: «SOLI DEO GLORIA» («Gud alene æren»).

OrgelOrgelet er fra 1962 og bygget av den danske orgelbygger Conrad Christiansen.

Kirketekstiler (messehakler, alterduker og prekestolkleder)

Stort sett av nyere dato, men det finnes en messehakel i grønn sølvbrokade fra tidlig 1700-tall.
Denne har angivelig vært brudeskjørt for generalinne Lützow. Ellers kan nevnes henholdsvis
hvit og fiolett messehakel fra 1980, utført av Marit Lislerud, alterduk fra 1960, sydd av Marta
Hovland, heklet/sydd alterduk fra 1945, utført av Margrete Strømshaug, alterklede til bruk ved
brudevigsler, utført av Kari Eidsaa og prekestolkleder fra 2001, utført av Brit Leidalen. I 2003
laget Brit Leidalen og Rutt Winther Strømnes ny alterduk til kirken.
Gravkammer

Kirkens sakristi var opprinnelig gravkammer for familiene Lützow og Sommerhjelm som eide Tomb herregård. Familien Lützow kjøpte for øvrig kirken 1723, og den var herregårdens eiendom fram til 1847. Ved restaureringen ble gravkammeret åpnet og rommet tatt i bruk som kirkens sakristi. Kistene (9 stk.) ble etter hvert plassert i et nybygd kapell, Lützows gravkapell ved Tomb kirke. Dette kapellet er en kopi av det opprinnelige gravkammeret og sto ferdig i 1984.
(Se forøvrig omtale bakerst i brosjyren under Lützows gravkapell og egen brosjyre om kapellet.)

Kirkegården

Kirkegården rundt kirken har vært utvidet mange ganger, senest 2001-02. Den er omgitt av et steingjerde som dermed har vidt forskjellig alder.
På kirkegården finner vi gravkapellet i granitt fra 1933. Kapellet ble oppusset innvendig 1996-97, og fondveggen prydes av vevd billedteppe utført av tekstilkunstneren Sidsel Rast.
På kirkebakken utenfor kirkemuren står en oppslagstavle laget av Kristian Strømshaug.


Del denne artikkel på e-post