Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Tomb kirke

Tomb kirke

Tomb kirke, slik den står i dag, ble oppført i 1869. 

Kirken ligger omkranset av det som er igjen av en vakker eikelund. Tomb kirke tilhørte herregården Tomb fram til 1936. Det året kjøpte Råde kommune gården og med det også kirken.

Lange tradisjoner på Tomb
 
Kirketradisjonen på Tomb kan føres tilbake til middelalderen. «Thufna kirkja» viet til St. Margreta nevnes i to gamle kilder allerede på slutten av 1300-tallet. 
Videre heter det at Oluf Galde som eide Tomb herregård fra 1594-1622, bygde en trekirke på gården. Denne kirken stod mellom husene på gården og var å regne som et gårdskapell.
Da generalløytnant Hans Ernst von Tritzchler kom til Tomb i 1680, var kapellet i elendig stand. Under påvirkning av sin kone, Margrete Huitfeldt Tritzchler, bygde han en kirke i ca. år 1682. Det er litt uklart om dette var en restaurering av kirken som var reist av tidligere eier Oluf Galde, eller om det var et nybygg plassert der nåværende kirke står. Utsagn fra eldre kilder er forskjellige.Et lynnedslag i 1768 forårsaket at kirken ble sterkt brannskadet.
 
Da nåværende kirke ble reist i 1869, var det bønder i bygda som ga tømmer til kirken og som var med på dugnad for å få reist den. Til kirkens 100-års jubileum i 1969, ble det utført et grundig restaureringsarbeide. I 1997 ble våpenhuset utvidet med plass til handicap-heis, garderobe og dåpssakristi.


Del denne artikkel på e-post