Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Vielse

Vielse

I Råde menighet kan man bestille vielse i Råde og Tomb kirke. 

Vielser er som regel på lørdager og vi kan ha opptil tre vielser på samme dag. Tidspunktene er 13.00, 14.30 og 16.00. Hvis dere ønsker en annen dag eller tidspunkt, ta kontakt så vil vi så langt det er mulig forsøke å etterkomme deres ønsker!

Brudeparene vil bli invitert på en felles vigselsamling, hvor man får møte prestene og organisten. Her går man igjennom ritualer, salmer og brudemarsjer. Når vielsen nærmer seg, avtales en samtale med presten i den kirken dere har valgt.

Planlegging av bryllupet

For at dagen deres skal få et personlig preg, så er det flere måter dere selv kan delta i planleggingen av seremonien i kirken. Her har vi samlet litt nyttig informasjon:

1. Pynting i kirken.

Hvis dere ønsker å pynte litt ekstra i kirken, så er det vanlig å gjøre dette i forkant av vielsen. Kirken blir åpnet 1 time før vielsen, og da kan det pyntes. Eventuelt kan det gjøres dagen før, men da innenfor kirketjenernes arbeidstid. Hvis det er flere vielser etter hverandre på samme dag, er det vanlig at brudeparene samarbeider om pyntingen. Ta kontakt med hverandre.

2. Program eller salmebøker?

Brudeparet kan selv velge om de vil bruke salmebøker å synge fra under vielsen, eller om de ønsker å trykke opp et eget program. Salmebøker er det i kirken, program må dere evt. ordne selv.

3. Hvem skal sitte foran i koret?

Her er det mest vanlig at enten brudepar og forlovere sitter i koret eller brudepar og forlovere sammen med brudeparets foreldre. Eventuelle brudepiker eller brudesvenner eller andre finner vi en løsning på sammen.

4. Hvem skal gå sammen inn i kirken?

Brudeparet kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser. Eventuelt kan bruden ledsages til sin plass i koret av en representant for familien. Dersom det er ønskelig, kan også andre delta ved inngangen, som for eksempel forlovere, brudepiker/brudesvenner.

5. Hva skal vi synge?

Under vigselen er det vanlig at det synges to eller tre fellessalmer. Her kan dere selv velge ut hvilke sanger. Se vedlagte salmeliste.

6. Musikk ved inngang og utgang.

Det er vanlig at organisten spiller musikk når dere går inn og når dere går ut. Her kan dere i samarbeid med organisten være med og planlegge hva han skal spille. Er bryllupet planlagt til midt i "ferietiden", kan det lønne seg å være ekstra tidlig ute med musikkvalgene, da vi kan ha ulike vikar-organister. Dette spesielt om dere ønsker noe annet enn de vanligste brudemarsjene! Klikk her for en oversikt.

7. Soloinnslag. 

Under vigselen er det mulighet for å planlegge ett eller to innslag, som f.eks solosang/solomusikk. Dette er noe dere selv kan planlegge, men det skal skje i dialog med organist og prest, slik at ting passer inn i helheten. Ta også kontakt i god tid om dere ønsker akkompagnement av organisten. NB! Bruk av CD er ikke ønskelig.

8. Tekstlesing.

Under vigselen leses det 2-4 tekster fra bibelen. Dere har mulighet til å spørre venner, forlovere eller familie om de vil delta som tekstlesere. Dere kan velge blant tekstene som er vedlagt. Hvis dere ikke velger egne tekstlesere, vil presten lese tekstene.

9. Ekteskapsinngåelse.

Det er to ulike måter å svare på ved ekteskapsinngåelsen. Enten ved kun å svare "JA", eller en variant hvor dere også sier ekteskaps løftene til hverandre. 
 
10. Overrekkelse av ringer.

Hvis dere skal gi hverandre ringer under vigselen, er det også her to alternative måter å gjøre det på.

Da er det bare å sette i gang med planleggingen! Det er fint om dere kan ha tenkt igjennom disse spørsmålene før samtalen i forkant av vigselen med presten som skal vie dere. Når det gjelder planlegging av sang og musikk, er det lurt å ta direkte kontakt med organisten i god tid.

Lykke til! 

Hilsen fra oss i Råde menighet.
Børge Sandal, kantor - epost: kantor@rade.kirken.no
Per Willy Wilhelmsen, kapellan - epost: kapellan@rade.kirken.no
Arne-Leon Risholm, sogneprest - epost: sogneprest@rade.kirken.no

Ta kontakt med Råde menighets kontor tlf. 69 29 40 30 eller på epost: epost@rade.kirken.no for å avtale tid og kirke.


Del denne artikkel på e-post