Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Stell av grav

Stell av grav

Informasjon om stell av graver

Gravstell
 
Gravstedet tilsåes i høyde med bakken. Plantefelt ordnes av fester, hvis ikke annet er bestemt. Plantefeltet foran gravminnet må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfelle være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Det er ikke tillatt med beplantninger bak eller trær/busker ved siden av monumentet. Det må ikke plantes blomster eller andre vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Plantefelt som ikke stelles kan såes til av kirkevergen.
 
Innramming av graver eller deler av den med hekk, stein, jern, plast eller annet dødt materiale er ikke tillatt.
 
Festetiden kan ikke forlenges uten at gravstedet er gjort i stand i samsvar med det som er bestemt.
 
Den nærmeste familie plikter å holde gravstedet vedlike.
 
 
Bestilling av stell og reparasjon av gravstedet
 
Stell av graven, oppretting av gravstøtte og mindre reparasjoner på gravstedet, kan utføres av kirkegårdens betjening mot betaling. Prisen fastsettes av menighetsrådet i kommunen.
 
Avtale om gravstell kan inneholde klargjøring av blomsterbed, luking, vanning, plukking av visne blomster, planting av sommerblomster, baring på høsten og krans til jul. Vi kan tilby stell av grav mot betaling. Avtalen finner du her.
 
 
Gravstellfond
 
Det er mulig å opprette gravstellfond med det formål å overlate ansvar for planting og stell av grav til kirkevergen. Avtalen forutsetter nedsetting av plantekasse mot trekk av gravfondet.
 
Opprettelse av fondet skjer etter følgende regler:
 
- Stifter av fondet henvender seg til kirkekontoret og avtaler hvilke tjenester som skal utføres og hvor stort beløp som skal settes av. 
- Det avtales et beløp som settes inn på kirkevergens gravfondskonto med eget idnummer 
- Kirkevergens forvaltningsgebyr er på kr.150 ,- pr år. 
- Avkastningen på innestående beløp tillegges fondet. 
- Det føres regnskap for hvert enkelt legat. 
- Gjeldende kostnad for avtalt stell belastes legatet hvert år. 
- Menighetsrådet fastsetter pris på tjenestene etter forslag fra kirkevergen. 
- Dersom innestående beløp ikke dekker årets tjenester, tilskrives den som har opprettet legatet med spørsmål om det ønskes innbetalt ytterligere beløp, eller om avtalen skal opphøre. 
- Kirkevergen bestemmer til enhver tid hvilke plantetyper som skal benyttes. 
- Ved sletting av legat tilfaller evt. restbeløp kirkegården til allmenn forskjønnelse av kommunens kirkegårder.
- Menighetsrådet kan etter forslag fra kirkevergen, endre disse retningslinjer.
 
I tillegg til denne ordningen formidler menighetskontoret kontakt med en person som steller grav på årsbasis og som sender regning for stell av grav en gang i året.
 
 
 
Ta kontakt med Råde menighetskontor, tlf. 69 29 40 30 eller e-post: epost@rade.kirken.no.


Del denne artikkel på e-post