Dåpen blir normalt feiret i søndagens gudstjeneste. Her her er det rom for takknemlighet og glede, og også for alvoret som ligger i det å ta ansvar for et barn. Dette kommer også frem i sangene og bønnene som synges og bes. Velsignelsen, både den over barnet og over hele menigheten ved gudstjenestens slutt, skal styrke og bekrefte både foreldrene, fadderne og menigheten.

I dåpen lar presten risle vann over barnets hode, tre ganger skjer det. Dette går tilbake til et bibelord, hvor Jesus, da han tar avskjed med disiplene, sier: "Gå og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn." (Matteus 28, 19)

Ritualer som innbefatter vann finnes i mange religioner. Renselsestanken spiller ofte en stor rolle og ofte er det ritualer som skal gjentas. Den kristne dåp har tatt en annen utvikling, for den gjentas ikke. Alle blir døpt en gang og dåpen betyr i det øyeblikket syndenes tilgivelse og å få ta imot Den hellige ånd. Selv om Jesus selv ikke døpte, så ble dåpen vanlig alt i den tidlige kristne kirke. Dåpen var allerede da tegn på at man blir tatt imot i de døptes felleskap. Syndenes tilgivelse, å få ta imot Den hellige ånd, å bli tatt inn i fellesskapet - dåpen peker på den betingelsesløse mottakelse gjennom Gud. Grunnleggende gjelder den alle mennesker, døpt eller ikke døpt. Du kan legge inn forespørsel om dåp via våre nettsider.

Dåpen er en gave, og for å understreke at Gud tar imot, at Gud handler, døpes i dag for det meste spebarn eller små barn. Men en kan søke dåp i enhver alder. Hvert år er det mange ungdommer som velger dåp i forbindelse med konfirmasjonstiden, også i Råde menighet. Vi døper hvert år konfirmanter, noe vi setter stor pris på.

Dåpen er en gave, er tegnet på bekreftelse og oppmuntring og støtte. Du er aldri alene, men del av et større fellesskap. Det fortelles om Martin Luther at han i side mørke stunder pleide å skrive på bordet foran seg: JEG ER DØPT.