Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Kirkevalget - skaper fremtidens kirke!

Kirkevalget - skaper fremtidens kirke!


Kirkevalget - skaper fremtidens kirke!


Kirkevalget gjennomføres søndag 13. og mandag 14. september.

Bruk din rett til å påvirke og velge representanter til menighetsrådet og Bispedømmerådet.

Kirkevalget gir kirkemedlemmene mulighet til å påvirke utviklingen i Den norske kirke. 


Din stemme teller – bruk derfor muligheten! 


God oppslutning om de kirkelige valg er viktig for din lokale kirke.

Hvem kan avgi stemme – hvert medlem i Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det år det stemmes har fylt 15 år. Jfr. Kirkelovens § 4.

Årets kirkevalg vil også denne gangen gjennomføres samme dager som kommune- og fylkestingsvalget. Det skal skje i lokaler i umiddelbar nærhet av valglokalene til kommunestyre og fylkesting, men de respektive valglokalene skal være tydelig skilt fra hverandre.


Det skal velges 8 representanter til menighetsrådet i Råde.

Det blir samtidig valg til Borg bispedømmeråd.


Forhåndsstemmegivning foregår på Furuly menighetssenter i tidsrommet 10. august til 11.september, tirsdag-torsdag kl. 10.-14.

På selve valgdagene som er søndag 13. september kan du stemme på Bøndernes Hus og på Spetalen skole i tidsrommet kl. 15.00-18.00 og mandag 14. september på Bøndernes Hus og på Spetalen skole i tidsrommet kl. 09.00 -21.00.

For mer informasjon om valget se www.kirken.no  eller www.rade.kirken.no .

Godt kirkevalg 2015!

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post