Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Festeavgift vanlige spørsmål og svar

Festeavgift vanlige spørsmål og svar

Hva er forskjellen på «feste», «gravsted» og «grav»?

 • Et feste er en avtale mellom eieren av gravstedet og Råde kirkelige fellesråd som gir festeren rett til å eie et gravsted en viss periode. Ifølge kirkegårdsvedtektene i Råde, er det mulig å feste et gravsted i 50 år. Et feste kan omfatte flere graver.
 • Et gravsted er gravene som hører til en spesiell gravstein. Det kan være flere gravsteder knyttet til et feste.

Hva er festeavgift?

 • Festeavgift er leien festeren betaler for gravstedet/gravstedene han eller hun har ansvar for. Festeavgift betales for en periode på 5 år hvis ikke annet er avtalt

Hvorfor må jeg betale festeavgift?

 • Du betaler festeavgift fordi du er oppført som ansvarlig for gravstedet/gravstedene som er knyttet til festet. Etter begravelsen får kirkelig fellesråd som regel informasjon fra begravelsesbyrået om hvem som skal være fester på gravstedet.

Hvorfor er noen graver gratis?

 • Nye graver er gratis i 20 år. Unntaket er graver som er festet fra før. Dette gjelder først og fremst festede graver som blir gjenbrukt og graver som er festet av gjenlevende ektefelle.

Hvem overtar ansvaret når graver blir gamle?

 • Festeren for gravstedet er ansvarlig for gravstedet så lenge festeperioden varer. Når festeperioden er utløpt etter 50 år, slettes festet. Festeren har da ansvar for å fjerne gravsteinen.

Hvor mange graver kan jeg feste?

 • Du kan feste så mange graver du har behov for, men du kan ikke feste ledige graver.

Hvorfor får jeg regning på flere graver, når jeg har bare en stein?

 • En grav er stedet der kista ble gravd ned. Navnene på flere gravlagte står som regel på samme stein, men du betaler likevel for antall graver.

Kan jeg bestille et gravsted til meg selv?

 • Hvis ektefellen din dør, kan du feste en grav til deg selv ved siden av grava til ektefellen din. Du kan ikke feste en ledig grav til deg selv hvis du ikke har en avdød ektefelle.Dersom det festes ekstra grav ved siden av frigrav (20 år) løper festeavgiften fra første dag.  En grav er frigrav kun ved første gangs benyttelse.

Må jeg ha blomsterbed foran gravsteinen?

 • Nei, du kan godt ha en gravstein på kirkegården uten blomsterbed.

Må jeg ta bort navnene hvis jeg ikke ønsker å betale for alle gravene som har navn på steinen?

 • Du trenger ikke å fjerne navn på gravlagte som du ikke betaler festeavgift for. Du trenger bare å betale feste på graven der gravsteinen står.

Er det noen som kan hjelpe meg å stelle på gravene jeg fester?

 • Du har mulighet til å bestille gravstell hos oss. Du finner vårt tilbud om gravstell ved å klikke her. Skjemaet skrives ut og sendes i utfylt stand til Råde menighetskontor, postboks 42, 1640 Råde.

Hvem eier gravsteinene?

 • Den som står oppført som ansvarlig fester eier gravsteinene som hører til festet/festene og er ansvarlig for at gravsteinene er forsvarlig sikret.

Hva skjer med gravsteinen når jeg sier opp festet på gravene mine?

 • Det er festeren som avgjør hva som skal skje med gravsteinen når festet avsluttes. Hvis ikke festeren selv ønsker å fjerne steinen, gjøres dette av kirkelig fellesråd, som da sender steinen til knusing.

Hva skjer med graven når jeg har sagt opp et feste?

 • Når du har sagt opp et feste blir gravene slettet i gravregisteret. Hvis gravene er eldre enn 20 år, kan de bli brukt på nytt. 

Hvordan gjør jeg det når noen andre skal overta ansvaret for gravene mine?

 • Når et feste skal overføres til en ny fester, trenger kirkelig fellesråd en avtale der begge parter i festeoverdragelsen har signert.
Her finner du skjema for overføring eller avslutting av feste. Dette skjemaet kan du skrive ut og sende utfylt til Råde menighetskontor, Postboks 42, 1640 Råde.

Erfaringsmessig er det mange henvendelse til kirkevergen når festefakturaene sendes ut.  Dersom det er mulig bes det om at henvendelsene gjøres på epost til kirkeverge@rade.kirken.no

 


Del denne artikkel på e-post