Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Fellesrådet

Fellesrådet

Fellesrådet

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet.

Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.

Rådet er arbeidsgiver for flere av de ansatte i kirken: Kirketjenere, kantorer, kontoransatte, diakon, trosopplærer og kateketer; i praksis alle andre enn prestene og de statlig ansatte kateketene.

ÅRSRAPPORT FOR 2016

Fellesrådets representanter:

Reidun Sørlie, leder, e-post   

Anne Kristin Melby, nestleder, e-post

Heidi Solberg, medlem, e-post                             

Kristin Tollefsen, medlem, e-post                                                                    

Kai Kinn, medlem, e-post                                                                                                                                   

Alexander Aasberg, medlem, e-post                                                                                             

Kirsten Kvame,medlem, e-post                                                                                                              

Kolbjørn Moskvil  medlem, e-post                                           

Trond Tveit Selvik, medlem, e-post                        

Vara:

Erling Mossik, 1. vara, e-post                                                                                           

Stine Fuglevik, 2. vara, e-post                                                                 

Ingvar Lyche, 3. vara, e-post                                                                                             

Kari-Mette Sundby, 4. vara, e-post                                                                   

Truls Tveitdal, 5. vara, e-post                                                                             

Kommunens representanter:
Kari Sogn, kommunens representant, e-post

Stine Heid Stensrød, ​kommunens vararepresentant, e-post

 


Del denne artikkel på e-post