Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Hva skjer i konfirmasjonstiden?

Hva skjer i konfirmasjonstiden?


Skal jeg være konfirmant??

For mange er det en selvfølge å bli konfirmert i kirken, andre trenger å tenke igjennom og må ta et valg. Det kan være lurt å snakke med venner og foreldre hvis en er i tvil. Men husk at konfirmasjon er frivillig og det er ditt valg!

Velger du å være konfirmant vil vi gi deg litt nyttig ”bagasje” som du kan ha med deg videre i livet.

 

Hva skjer? – litt av opplegget i konfirmasjonstiden:


Påmeldingsskjema klikk her

VIKTIGE DATOER SOM KAN NOTERES:


Informasjonsmøte onsdag 29.mai kl 19.30 for konfirmanter og foreldre/foresatte på Furuly.
Oppstartsmøte 20. august kl 19.30 på Furuly for foreldre/foresatte.
Presentasjonsgudstjeneste 01.september i Tomb kirke
Leir 20-22 september på Tjellholmen (Hvaler)
Fasteaksjon tirsdag siste uke før påske 2020
Konfirmasjoner 2., 9. og 10. mai 2020. 


I tillegg kommer fem lørdagssamlinger, aktivitetsgrupper samt gudstjenester

Siden konfirmasjon er frivillig, forventer vi at du som konfirmant deltar aktivt gjennom hele konfirmasjonstiden. Kanskje må du forsake noen fritidsaktiviteter, men husk på at det er kun denne ene gangen i livet du får tilbud om å være konfirmant. Vi forsøker tilpasse så godt det lar seg gjøre. 

 Ta kontakt i god tid dersom noe kolliderer, slik at vi kan finne gode løsninger!

 


Del denne artikkel på e-post