Råde kirkelige fellesråd > Dåp > Dåpsforespørsel

Dåpsregistrering


Informasjon - Dåpsregistrering

På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan ønske deg dåp.

Dere vil først motta en automatisk bekreftelse på at vi har registrert bestillingen. Så snart tid og sted for dåpen er avklart hos oss, vil dere få endelig svar.

Faddere 
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Dåpssamtale eller dåpssamling 
I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.

Ved avbestilling og /eller endring av kirke eller tidspunkt for dåpen må det skje en henvendelse til oss på e-post eller telefon 69 29 40 30.

Velkommen til oss!