Råde kirkelige fellesråd > Kirkene

Kirkene

Vipps - så er offergaven inne

   Les mer...

Råde kirke

Råde kirke ligger i Råde sokn i Vestre Borgesyssel prosti. Den er bygget i mur ...   Les mer...

Råde kirke inventar

Bilder og tekst om inventar i Råde kirke.   Les mer...

Tomb kirke

Tomb kirke, slik den står i dag, ble oppført i 1869.     Les mer...

Summery in english