Strategi for Råde menighet


Menighetsrådet har vedtatt strategidokument. Hvis du tror det er kjedelig, se her!

Menighetsrådet har sammen med stab og utvalg arbeidet frem et godt og levende dokument som forteller mye om hvem Råde menighet er og hvilke ønsker og planer som ligger foran. Du kan se hele dokumentet her!

Tilbake