Nå åpnes det for gudstjenester!


Nå blir det gudstjenester igjen, men maks 20 personer på hver samling!

 

TORSDAG 13. MAI – KRISTI HIMMELFARTSDAG

Tomb kirke kl. 11.00 OG kl.12.00: Gudstjeneste v/sokneprest Arne-Leon Risholm. Nattverd. Takkoffer til MAF, Mission Aviation Fellowship. Maks 20 på hver gudstjeneste, påmelding SMS eller ring Risholm tlf. 934 54 314 med navn og tlf.nr til de som kommer, og om dere ønsker å komme kl. 11 eller kl. 12. Påmeldingsfrist: Torsdag kl. 10:00.

SØNDAG 16. MAI – SØNDAG FØR PINSE

Tomb kirke kl. 11.00 og kl.12.00: Gudstjeneste v/kapellan Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Takkoffer til Den norske israelsmisjon. Maks 20 på hver gudstjeneste, påmelding SMS eller ring Wilhelmsen tlf. 924 22 835 med navn og tlf.nr til de som kommer, og om dere ønsker å komme kl. 11 eller kl. 12. Påmeldingsfrist: Søndag kl. 10:00.

 

Søndag 9. mai blir det dessverre ikke gudstjenester som er åpne. Kl. 11.00 skal tre konfirmanter konfirmeres, og kl. 13.00 skal to konfirmanter døpes.Ta gjerne med disse flotte ungdommene i bønnen deres denne dagen. 

Hva som skjer videre vet vi ennå ikke. Den 13. mai (kr.h.fartsdag) og 16. mai håper vi at vi igjen kan åpne for 50 deltagere. Følg med på hjemmeside og Facebook, så holder vi dere oppdatert.

Tilbake