Informasjon om gudstjenester


Gudstjenester fremover– nye regler!

 

 


Regjeringen og Råde kommune har myket opp reglene for arrangementer fom. 27. mai.  Dette betyr at vi nå kan samle flere mennesker til gudstjeneste, så lenge vi overholder en-meters-regelen. Det er derfor ikke lenger nødvendig å melde seg på til gudstjeneste, og det er heller ikke påbudt å bruke munnbind. 
Vi gleder oss over et skritt i retning av normalisering, og håper at tiden for en meters avstand, og registrering av fremmøte også nærmer seg slutten.

Gudstjenestene vil fremdeles være i Tomb kirke. Se kalenderen vår på forsiden for mer info. 
 

Tilbake