Giverglede i Råde


Givertjenesten i Råde menighet – vil du være med?
Råde menighet vil bidra til en mer inkluderende og varmere kommune.

 

Målet er å ansette en medarbeider (50% stilling) som kan stimulere og organisere frivillig innsats og bidra til tiltak som bygger sosiale fellesskap og ivaretar mennesker som har ulike utfordringer. Barn og ungdom er en prioritert aldersgruppe, men også eldre generasjoner. Kirkens diakonale/sosiale engasjement ønsker vi skal bli styrket i Råde. Denne høsten (2021) har det kommet 27 nye givere og det vil arbeides med videre rekruttering. Det er et mål å kunne rekruttere like mange i 2022. Du finner mer informasjon om hvordan du kan bli med som giver og hva givertjenesten er i vedleggene.
Dersom du vil være med i «løftelaget for et varmere Råde» vil du bli holdt godt informert om givertjenesten og utviklingen videre. Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med menighetskontoret. 

Velkommen som giver!

 

Tilbake