Informasjon om gudstjenester fremover


Godt nytt år til alle Rådefolk!

Vi har gått inn i 2022 med fortsatt restriksjoner om avstand, munnbind og hvor mange som har lov til å samles på ett sted.  Dette påvirker også planlegging av gudstjenester og andre samlinger i menigheten.

 

De høye strømprisene har også gjort at menighetsrådet har måtte vurdere hvor gudstjenester skal avholdes.

Alle som ønsker å delta på gudstjenester må derfor følge med på kalenderen på vår hjemmeside for å finne riktig sted for gudstjenesten.

Menighetsbladet trykkes jo før vi vet hvordan situasjonen påvirker oss, derfor vil informasjonen i menighetsbladet være usikker.

Til tross for begrensninger i hvor mange som kan være tilstede på gudstjenestene har vi nesten aldri behøvd å sende noen hjem.

Vi håper derfor at alle som ønsker fortsatt kommer til kirken, holder avstand og bruker munnbind.

Velkommen til gudstjenester i Råde menighet!

Tilbake