Besøkstjenesten i Råde menighet


Hei alle der ute. Har dere ledig kapasitet i hverdagen, og har lyst til å bidra til å bedre hverdagen  til en eller flere du ikke kjenner?

Besøkstjenesten i Råde trenger flere frivillige.Det handler først og fremst om et medmenneske som gir av sin tid. Det kan være å gå tur sammen eller å ha noen å prate med. Noen trenger kanskje hjelp til litt praktiske ting. Det kan være en vinn vinn situasjon for to parter. De som er med i besøkstjenesten kan ha forskjellige ståsted i forhold til tro og menighetstilknytning.Besøkerne skal først og fremst være lyttende til stede for et annet menneske. Vi trenger personer i ulike aldre, med ulik bakgrunn. 

Er det noe du kan tenke deg, ta kontakt med: Grethe Heen Husebye på telefon 997 48 225 eller på mail:grete.heen.husebye@gmail.com.

Det ligger også brosjyrer på menighetskontoret.

Håper vi ses!

Tilbake