Skaperverket og mennesket på Guds jord


Håp og handling i møte med klimaalvoret

 

 

Varmt velkommen til foredrag med Peter Halldorf

«Hvor lenge skal jorden sørge?»

- Om klimatrusselen og jordens framtid i lys av profetiene.

Fredag 30.09.2022 Furuly menighetssenter klokken 18.00.

Velkommen!

Tilbake