Frivillig i Råde menighet


Har du lyst og mulighet til å være frivillig i Råde menighet?

Har du lyst og mulighet til å være frivillig i Råde menighet?

Ekstra hender til å bidra ved arrangement som for eksempel Babysang, Tårnagenter og Formiddagstreff.

Være kirkevert, tekstlesere og klokkere.

Være med å tilrettelegge for kirkekaffe

Bake kake til kirkekaffe

Kirkeskyss

Være sjåfør for konfirmantene under fasteaksjonen.

 

Ta kontakt med oss på Menighetskontoret tlf. 69 29 40 30 eller på  e-post : epost@rade.kirken.no

 

 

Tilbake