Gudstjenester


Hver søndag og helligdag holdes det gudstjenester i Råde.
 
Gudstjenesten holdes vanligvis enten i Råde eller Tomb kirke klokken 11.00 og varer en time. Av og til har vi gudstjenester på Furuly menighetssenter og ved spesielle anledninger holder vi friluftgudstjenester. Informasjon om disse finner du i kalenderen vår på forsiden. 
 
Omtrent en gang i måneden holder vi familiegudstjenester. Da er tekstene, salmene og innholdet lagt opp spesiellt med tanke på barnefamilier. I begge kirkene våre har vi en egen lekekrok for de minste, med tegnesaker og fine bøker barna kan låne. På Tomb er det en søndagsskole for barna på Tomb vgs samtidig som gudstjenesten i Tomb kirke. Oversikten over når det er søndagsskole på Tomb kan man finne i menighetsbladet eller ved å kontakte Torhild Aker på tlf 90780648.
 
Følg med i menighetsbladet eller i kalenderen vår her på hjemmesiden!
 
Velkommen til gudstjeneste - både store og små!
 
Tilbake