Menighetsrådet 2019 til 2023


 

Menighetsrådet:

Anne-Kristin Melby, leder, e-post   

Ragnhild Klevmoen, nestleder, e-post

Heidi Solberg, medlem, e-post                             

Gjermund Lunder, medlem, e-post                                                                    

Hilde Freim, medlem, e-post                                                                                                                             

Jo Bertil Værnesbranden, medlem, e-post                                          

Ole Jacob Tveitdal,medlem, e-post                                                                                                              

Mari Værnesbranden,  medlem, e-post                                       

Vara:

Jane Kihl, 1. vara, e-post                                                                                           

Tone Løwen, 2. vara, e-post                                                                 

Lisa Marie Hansen, 3. vara, e-post                                                                                             

Reidun Sørli 4. vara, e-post                                                                                                                                             

Lenke til Menighetsrådets side

Lenke til Fellesrådets side

Tilbake