Barnesang


Hjertelig velkommen til Barnesang på Furuly Menighetssenter Våren 2023

Sang og lek for barn i alderen 1-5 år i følge med foreldre, besteforeldre eller annen voksen.

Vi serverer frukt/kveldsmat etter sangen.

Oppstart mandag 16. januar 2023.

Samling annenhver mandag i ulike uker.

Barnegruppen er delt i to grupper med oppmøte kl. 17:00 og kl. 18:00.

Ved påmelding blir dere tildelt gruppe etter ønske/alder på barnet.

Kursavgift på 500 kr per halvår. Søskenmoderasjon gis.

Påmelding eller spørsmål: Ta kontakt med leder

Eunice Østby Themte på tlf: 959 96 700.

Tilbake