Prøvingsattest


Vielsen kan ikke foretas før vi har mottatt prøvingsattest av ektefolkene.

Før ekteskap eller partnerskap inngås skal det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette er en kontroll bl.a. av at de som skal gifte seg er de som de utgir seg for å være, at de er over 18 år, og at de ikke allerede er gift.
 
De som skal gifte seg eller inngå partnerskap må legge fram egenerklæringer. Forlovere og vitner må også fylle ut erklæringer om de som skal gifte seg eller inngå partnerskap.
 
Det er folkeregistrene som skal foreta denne prøvingen. Folkeregisteret finner du på ditt lokale likningskontor. Erklæringene fra brudepar, forlover eller vitner skal sendes til likningskontoret på det stedet der en av de som skal gifte seg bor.
 
Når prøvingen er gjennomført blir prøvingsattesten sendt til brudens bostedsadresse. Den kan også sendes direkte til den som skal vie paret, dersom de har oppgitt denne adressen. Hvis de ønsker å hente attesten på likningskontoret, må de vise gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort. Attesten skal brudeparet/partnerne levere til den som skal foreta vielsen. Attesten er gyldig i 4. måneder.
Dere trenger hvert deres eksemplar av erklæring før prøving av ekteskapsvilkårene, og ett eksemplar av forlovererkæring til hver av forloverene. Skjemaene finner du her og hos www.signform.no og hos www.regjeringen.no
Tilbake