Kontaktinformasjon


 

 

Råde Menighetsråd
 Postboks 42, 1640 RÅDE
69294030
 
Besøksadresser:
Furuly menighetssenter
 
Råde kirke
 
Tomb kirke
Krogstad

Kirkeskyss
90 73 70 83
 

Her kan du finne kontaktinformasjon til de ansatte. 

Tilbake