Konfirmasjoner 2020 og 2021


Konfirmasjoner våren 2020 er utsatt til høsten. Konfirmasjoner høsten 2020 går som normalt. Nå er det mulig å melde på konfirmant til konfirmasjon i 2021!

 

Som følge av Covid-19 har vi måttet utsette konfirmasjonene våren 2020 til høsten 2020. Oppstart av nye konfirmanter høsten 2020 planlegger vi som normalt, men alt med forbehold om at vi får lov å gjennomføre. Datoer for konfirmasjon høsten 2020 er lørdag 29 august i Råde kirke og lørdag 05.september i Tomb kirke.

Det er sendt ut brosjyre med informasjon til de som er født i 2006 og som er medlem eller tilhørig. Påmeldingen er nå åpen. For mer informasjon, trykk på konfirmasjon under fanen kirkelige handlinger øverst på denne siden. 

Gå til siden for konfirmasjon

Tilbake