Normisjon på Effata


Vestre Råde og Saltnes Normisjon har sin base på Effata bedehus i Saltnes (Andersrødveien 15).

Foreningen er tilsluttet Normisjon, en misjonsorganisasjon som i 2002 oppsto som en sammenslutning av Det norske Lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon. Organisasjonens motto er «Elsket og sendt» og driver i dag evangelisk og humanitært arbeid i en rekke land. Foreningen har i en årrekke hatt samarbeidsavtale med Råde menighet.

Styret for Effata

  • Leder: Ola K. Rusaanes (kontaktperson, tlf. 917 09 151)
  • Styremedlemmer

Iren Kinn

Anne Brundtland

Egil Lillestrand

Morten Thomassen

Internett: www.effata.no

Facebook: Effata Bedehus

 

Voksenarbeidet på Effata

Søndagsmøter

Oppbyggelige møter med tale over et bestemt tema. En søndagskveld i måneden.

Temakvelder

To-tre ganger per semester, vanligvis torsdager: Varierende innhold, f.eks. et Bibeltema eller aktuelt fagforedrag.

Gudstjenester

Søndagsgudstjenester (formiddag eller ettermiddag) i samarbeid med Råde menighet.

Stille stund

Kveldsbønn og refleksjon over Bibeltekst og samtale. Hver tredje tirsdag i måneden kl. 19. Kontaktperson: Anne Brundtland, tlf. 416 40 893

Kvinneforeningen

Andre tirsdag i måneden kl. 18.30 på Effata. Andakt, sang, nytt fra misjonsarbeidet og bevertning.

Kontaktpersoner:

Åse Marie Rusaanes, tlf. 994 52 340

Ragnhild Westeng Paus, tlf. 928 60 598.

Damenes Aften

To ganger i semesteret ønsker vi å samle kvinner til ulike aktuelle temaer. I tillegg blir det god bevertning. Inngang kr. kr 100. Arrangementet annonseres  i Menighetsbladet og på nettsidene www.effata.no.

Kontaktperson for arrangementskomiteen: Åse Marie Rusaanes 994 52 340

Caritas (voksenkoret)

Koret har 25-30 medlemmer og øver på Effata, vanligvis første og tredje onsdag i måneden fra kl. 19.00 til 21.00.

Kontaktperson: Marith Olaussen, tlf. 936 34 552.

Vi går en tur

Én til to-timers formiddagstur til fots med matpakke og drikke i trivelig fellesskap med andre. Turene går rundt i distriktet, med forskjellig utgangspunkt hver gang. Siste mandag i måneden vår og høst. Turene annonseres i Menighetsbladet. Kontaktpersoner: Marith og Thorstein Olaussen, tlf. 936 34 552 / 917 50 642

Sangkafé

På Effata siste onsdagen i måneden. Repertoaret omfatter salmer, gladsang og populærmusikk. Noen solister gjester oss, men det er mest allsang til felles hygge. Enkel bevertning. Kontaktperson: Iren Kinn, tlf: 995 47 546

 

Tilbake