Sommerens gudstjenester i Råde


Se oversikt nederst i artikkelen, der finner du sommerens gudstjenester!

Fra og med Kristi himmelfartsdag, 21. mai, blir det igjen gudstjenester i Råde sokn.

 

Regjeringen har åpnet for at vi kan samles inntil 50 personer, dersom smittevernreglene blir overholdt. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder som stiller noen krav til gjennomføring av gudstjenester. Menighetsrådet har bestemt at Tomb kirke er best egnet så lenge kravet om en meters avstand mellom deltagere gjelder. Råde kirke vil bli benyttet til bryllup og begravelser. Dåp vil av plasshensyn bli foretatt i egne gudstjenester.

Når du kommer til kirken blir ditt navn og tlf.nr. registrert pga. mulighet for smittesporing. (Listen blir makulert etter ti dager.) Alle gudstjenestedeltagere bes om å lese informasjon som er slått opp ved inngangen nøye, før du blir vist hvor du kan sitte. De som tilhører samme husstand kan sitte sammen. Andre må holde en meters avstand. Bare de første 50 frammøtte deltagere kan slippe inn. Dørene åpnes kl. 10:30.

Det vil bli nattverd på gudstjenestene. Informasjon om hvordan dette skal gjennomføres på en trygg måte vil bli gitt i gudstjenesten.

Smittevernregel nr. 1: Bli hjemme dersom du har den minste antydning til feber eller andre symptomer.

 

Sommerens gudstjenester:

SØNDAG 12. JULI – APOSTELDAGEN

Tomb kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Arne-Leon Risholm. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid.

SØNDAG 19. JULI – 7. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Tomb kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kapellan Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Takkoffer til Dronning Mauds minne.

SØNDAG 26. JULI – 8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Tomb kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/prostiprest Christian Dag Nilsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid.

SØNDAG 2. AUGUST – 9. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Tomb kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/vikarprest Pål Wirkola Svendsen. Nattverd. Takkoffer til Institutt for sjelesorg.

SØNDAG 9. AUGUST – 10. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Tomb kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/prostiprest Christian Dag Nilsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid.

SØNDAG 16. AUGUST – 11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Tomb kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/prostiprest Christian Dag Nilsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid.

Tomb kirke kl. 17.00: Familiegudstjeneste v/kateket Kristine Almås, for de som skal begynne i 1. klasse. Takkoffer til menighetens arbeid.

SØNDAG 23. AUGUST – 12. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Saltholmen kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste v/kapellan Per Willy Wilhelmsen. Råde Musikkorps spiller. Takkoffer til menighetens arbeid.

Tilbake