Nå kan vi begynne å ha gudstjenester!


Fra og med Kristi himmelfartsdag, 21. mai, blir det igjen gudstjenester i Råde sokn.

 

Regjeringen har åpnet for at vi kan samles inntil 50 personer, dersom smittevernreglene blir overholdt. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder som stiller noen krav til gjennomføring av gudstjenester. Menighetsrådet har bestemt at Tomb kirke er best egnet så lenge kravet om en meters avstand mellom deltagere gjelder. Råde kirke vil bli benyttet til bryllup og begravelser. Dåp vil av plasshensyn bli foretatt i egne gudstjenester.

Når du kommer til kirken blir ditt navn og tlf.nr. registrert pga. mulighet for smittesporing. (Listen blir makulert etter ti dager.) Alle gudstjenestedeltagere bes om å lese informasjon som er slått opp ved inngangen nøye, før du blir vist hvor du kan sitte. De som tilhører samme husstand kan sitte sammen. Andre må holde en meters avstand. Bare de første 50 frammøtte deltagere kan slippe inn. Dørene åpnes kl. 10:30.

Det vil bli nattverd på gudstjenestene. Informasjon om hvordan dette skal gjennomføres på en trygg måte vil bli gitt i gudstjenesten.

Smittevernregel nr. 1: Bli hjemme dersom du har den minste antydning til feber eller andre symptomer.

 

Kommende gudstjenester:

Torsdag 21. mai (Kr.h.fart) kl. 11:00

Søndag 24. mai kl. 11:00

Søndag 31. mai (Pinsedag) kl. 11:00

Mandag 1. juni (2.pinsedag) kl. 11:00: Vandringsgudstjeneste fra Råde kirke til Fugleleiken. Oppmøte og start ved minnebauta.

Tilbake