Sommerjazz med flygel og kontrabass


«Jazzå?» er en duo bestående av pianist Henrik Brusevold og bassist Lars Martin Torp. I sommer gjør duoen kirkekonserter med tittelen «Sommerjazz med flygel og kontrabass»

 

 

«Jazzå?» er en duo bestående av pianist Henrik Brusevold og bassist Lars Martin Torp. I sommer gjør duoen kirkekonserter med tittelen «Sommerjazz med flygel og kontrabass»;.

Søndag 9. august kl. 19.00 kommer duoen til Råde kirke. Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

De to henter sin inspirasjon fra lydbildet og tonespråket Jan Johansons laget på den klassiske innspillingen «Jazz På Svenska». Repertoiret spenner fra høydepunkter fra nevnte innspilling via norske folketoner til standardlåter . Uttrykket er dempet, enkelt og stemningsfullt.

Velkommen!

Tilbake