Menighetsmøte om gudstjenesteordningen


Etter gudstjenesten i Tomb kirke søndag 20.september 2020  blir det menighetsmøte angående justeringene av gudstjenesteordningen.

 

Etter gudstjenesten i Tomb kirke søndag 20.september 2020  blir det menighetsmøte angående justeringene av gudstjenesteordningen. Kirkemøtet vedtok i 2019 noen endringer i ordning for hovedgudstjenesten. Disse blir gjort gjeldene for Råde 1.søndag i advent i år, og skal behandles på menighetsmøtet og vedtas i menighetsrådet. Velkommen!

Tilbake