Oppdatering om utsettelser og avlysninger


På grunn av smittesituasjonen rundt Covid-19 har det kommet nye nasjonale retningslinjer for Den norske kirke. Dette får også konsekvenser for oss i Råde menighet.

 

Gudstjenester, dåp, vielser og begravelser gjennomføres som planlagt. All annen aktivitet i kirkene og ute blant medlemmene våre i vår regi utsettes ut november.  Det vil altså si at trosopplæringsaktiviteter som 10 årsjubileum for dåp, babysang, barnesang og Lys våken dessverre avlyses, og konfirmantundervisning utsettes.  

Antall deltagere i kirken og på Furuly vil bli avgrenset til maks 50. Vi teller person for person, ikke familiegrupper. Familier kan fremdeles sitte nærmere hverandre enn 1 meter, men det totale antallet påvirkes ikke av familiegrupper.

Vi er ikke glade for denne nedstengingen, men det er en nødvendig dugnad for å unngå mer smittespredning.

Så er vi som kirke tilgjengelig for alle som trenger noen å snakke med. Ta kontakt med oss for å slå av en prat på telefon eller gjør en avtale om en prat.

Hold fysisk avstand, men vær nær hverandre i denne vanskelige tiden.

Med ønske om alt godt fra staben i Råde menighet

Tilbake