Viktig melding!


Menighetsrådet har fattet vedtak om bruk av munnbind. 

 

Menighetsrådet hadde møte 08.12 og fattet følgende vedtak:

 

«Dersom menigheten skal synge under gudstjenester og kirkelige handlinger, er anbefalt avstand 2 meter alle veier. Avstand mellom annenhver benkerad i Tomb kirke er 1.70 meter og i Råde kirke 1.80 meter. Anbefalt avstand kan derfor ikke overholdes med 50 deltakere. For å opprettholde antall deltakere på 50 personer og fordi det ønskes menighetssang, blir det stilt krav om å benytte munnbind under gudstjenester og kirkelige handlinger.»

Dette gjelder alle over 12 år. Unntak ved medisinske årsaker. 

Vi oppfordrer alle til å ta med eget munnbind, men deler ut til de som trenger det. 

Tilbake