Påmelding til konfirmasjon er åpnet!


Nå er påmelding til konfirmasjon i 2024 åpnet! Vi håper du vil være konfirmant hos oss. Under finner du skjema med informasjon om påmelding, og mer informasjon om konfirmantåret.

Bilde av konfirmant som tenner lys.

Lenken til påmeldingsskjemaet finner du her.

 

Konfirmasjon 2024

Vi håper at du vil være konfirmant i Råde menighet. Gjennom konfirmantåret fra september til mai får du være med på mye gøy! Vi bruker tid på å leke og ha det gøy sammen, på å bli kjent med hverandre og få gode opplevelser, og til å snakke om mange av de store spørsmålene rundt livet. Gjennom konfirmantåret blir du kjent med kirken og kristen tro. Men det er ingen som krever at du selv må være kristen for å være konfirmant i kirken. 

Konfirmantåret starter med et informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte på Furuly menighetssenter onsdag 30. august kl. 19:00.

Hvem kan konfirmeres?

I høst starter konfirmasjonsundervisningen for dem som skal konfirmeres våren 2024. Vanligvis er det de som skal starte i 9. klasse til høsten som konfirmeres. Alle er velkomne som konfirmanter i Den norske kirke, uavhengig av egen tro og medlemskap i kirken.

Kan man være konfirmant uten å være døpt?

Man kan absolutt melde seg på som konfirmant uten å være døpt! Det er helt vanlig, og du er akkurat like velkommen uavhengig av om du er døpt eller ikke. Dersom du vil være med på selve konfirmasjonen mot slutten av året må du imidlertid døpes før dette. Det er helt vanlig, og hvert år er det over 1000 konfirmanter i hele Norge som døpes før sin konfirmasjon. Dette avtaler vi eventuelt i løpet av konfirmasjonsåret.

Tilrettelegging

Konfirmasjon er for alle! Alle mennesker er forskjellig, og trenger ulike tilpasninger. Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med oss som jobber i kirken. 

Spesielt viktig er det at det opplyses om matallergier og andre hensyn som de ansvarlige for konfirmantarbeidet må vite for å sikre at konfirmantene har det trygt og godt på leir og undervisning.

Ansatte i kirken har taushetsplikt, og alle personopplysninger behandles selvsagt konfidensielt.

Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i
tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet. Se mer på dovekirken.no.

Pris

Konfirmantåret koster kr. 1400 . Dette dekker bøker og undervisningsmateriell, mat på samlingene, og weekendleir på Solbukta leirsted. Avgiften betales på Vipps høsten 2023, nærmere informasjon kommer.

Det er imidlertid veldig viktig for oss at økonomi ikke hindrer noen i å være konfirmant i kirken. Ta kontakt med kirkekontoret dersom det økonomiske rundt konfirmasjonen er en utfordring for dere, så finner vi en løsning!

Konfirmasjonsdagen

Datoene for konfirmasjon 2024 er:

  • Råde kire: Lørdag 4. mai.
  • Tomb kirke: Lørdag 11. mai og søndag 12. mai.

Alle får konfirmasjon på dagen de selv velger. På grunn av begrenset plass i kirkene, og for å sikre at konfirmantene har best mulig plass til gjester, kan vi ikke garantere at alle får klokkeslettet de helst Men vi vi gjør selvsagt vårt beste for å imøtekomme behov og ønsker. 

Klokkeslett for konfirmasjoner sendes ut i løpet av høsten når vi vet hvor mange som ønsker konfirmasjon den enkelte dag.

Påmelding

Meld deg på på dette skjemaet.

Tilbake