Allehelgen i Råde 2023


Allehelgen er en tid for å minnes dem vi savner. I Råde er du velkommen til åpen kirke allehelgensaften og til minnegudstjeneste på allehelgensdag.

Bilde av jente med lys

Åpen kirke allehelgensaften

Allehelgensaften, lørdag 4/11, er Råde kirke åpen 13:00-16:00. Her blir det anledning for stillhet, lystenning, samtale og å lytte til levende musikk, eller bare å komme inn for å varme seg etter et besøk på kirkegården. Menighetens prester og kantor er tilstede.

 

Allehelgensgudstjeneste

På allehelgensdag, søndag 5/11, er det gudstjeneste i Råde kirke kl. 11:00, hvor vi minnes dem vi savner. Navnene på dem som er gravlagt i Råde gjennom året som har gått leses opp, og vi tenner lys for hver enkelt. Ingvild Støkken synger på gudstjenesten, Arne Grindal spiller klarinett, og Børge Sandal spiller orgel. Gudstjenesten ledes av kapellan Ingrid Brækken Melve og sokneprest Magnus G. Vesteraas.

Tilbake