KONFIRMANT 2025


Velkommen som konfirmant 2025, i Råde!
Påmeldingen åpner 10.mai.

Her finner du informasjonskrivet som er sendt i posten:

Tilbake