Kirkelige handlinger i Råde


Endringer i kirkelige handlinger etter føringer fra Den norske kirke og kommunelegen i Råde kommune.

 

Vi har måttet gjøre endringer i våre kirkelige tjenester, i tråd med de føringer som kommer fra Den norske kirke sentralt og kommunelegen i Råde kommune.Hvor lenge disse endringene vil vedvare vet vi ikke, og det kan tilkomme nye føringer. Slik det er pr 20.05.20 er det følgende prosedyrer ved kirkelige tjenester:

 

GUDSTJENESTER

Vi har gudstjenester i Tomb kirke, se kalender for informasjon 

Antallrestriksjon er 50 mennesker. 

GRAVFERD
Alle gravferder planlegges, som før, i tett kontakt mellom familie, begravelsesbyrå og kirkens stab. Det vil derfor være god informasjon ut til familiene om føringer i henhold til smittefare. 
Hovedsakelig vil begravelsene, som tidligere, finne sted i kapellet. Det vil være et maxtall på 50 personer tillatt inne i kiren/kapellet. Vi ønsker at man benytter annenhver benkerad og setter seg der det ligger program. Den nærmeste familie får sitte på fremste rad sammen. 
Vi ber om at man er tilbakeholden med fysisk kontakt som klem og håndtrykk ute på kirkegården i etterkant, og at man holder avstand. 
Presten som holder gravferden og de ansatte fra begravelsesbyrået ønsker at begravelsene fortsatt skal være en verdig og så god avslutning som mulig, men det innebærer også å ivareta de sørgende med tanke på smittefaren som påvirker våre liv i så stor grad for øyeblikket. Føringene kan oppleves som vanskelige, men de er for alles sikkerhet. 

VIGSEL
De som ønsker det skal selvsagt få gifte seg i Råde menighet. Det vil være de samme restriksjonene som under gravferd når det gjelder antall. Det er mulig å ha enkel vielse nå, for så å komme tilbake for en velsignelse når man har festen, dersom man ønsker det. Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere ønsker å diskutere løsninger. Innenfor antallrestriksjonen er det mange muligheter. 

DÅP
Selv om vi ikke har gudstjenester er det mulig å døpe barnet med den nærmeste familien tilstede. Antallrestriksjonen gjelder også her. Ta kontakt med kirkekontoret dersom dette er aktuelt. 

Antallrestriksjonen er et maksimumantall. Vi ser helst at man holder seg langt under 50 personer. Dette for å unngå smitte. Jo flere som er samlet, dess større er sjansen for smitte. 

Tilbake