Konfirmasjon 


Konfirmasjonstiden er en tid for å utforske viktige spørsmål sammen med andre - spørsmål om livet, verden og troen.

Å være konfirmant handler ikke om å ha alle svarene, men å komme sammen med andre som også har spørsmål - og utforske disse sammen med de andre konfirmantene, ansatte og frivillige i kirken.